Горещи новини

Ще бъде ли проведен референдум за парк „Бачиново“ – това ще решат утре местните парламентаристи

45 точки са включени в дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общински съвет Благоевград, насрочено за утре – 29 април от 09:30 часа в зала „22-ри Септември“ на Община Благоевград.

Председателят на местния парламент Радослав Тасков даде традиционната си пресконференция, на която представи, пред представителите на медиите и обществеността, какво предвижда предварителния дневен ред.

На редовното заседание на местния парламент утре, по първа точка от дневния ред, общинските съветници ще дискутират Предложение № 94-00-209/01.02.2022 г., относно приемане на решение за произвеждане на местен референдум в Община Благоевград. То ще бъде докладвано от общинския съветник Павлин Янкулски.

На днешната пресконференция, председателят на Общински съвет Радослав Тасков, бе категоричен, че гласът на хората трябва да бъде чут, но се надява вносителите да представят план как ще бъде финансирано провеждането на референдум и да се подходи много внимателно.

„На база проведени разговори с много хора по тази тема, проучванията ми показват, че 9 от 10 човека не разбират нуждата от за поемане на такъв дълг и имат резерви“, сподели г-н Тасков.

Заседанието на местния парламент ще продължи с втора точка, която е относно избор на представител на Община Благоевград в общото събрание на акционерите на „МБАЛ- Благоевград“ АД.

Председателят на местния парламент обясни, че този избор се налага, тъй като до сега мястото заемаше Ивайло Червилов, който вече е управител на „Паркинги и гаражи“.

Съветници ще дискутират и предложение, относно отпускане на временен безлихвен заем за изпълнение на проект „Трансгранично сътрудничество за борба с горските пожари“, който ще се изпълнява от Сдружение на Югозападните общини. То ще бъде докладвано от Йосиф Кочев – Председател на Комисия по бюджет, финанси и европроекти.

По точка 6 в дневния ред за утрешното заседание, относно Предложение № 60-00-137/19.04.2022 г., касаещо преобразуване на Камерна опера Благоевград от Общински културен институт в Регионален културен институт – Регионална Камерна опера Благоевград, Радослав Тасков уточни, се налага, за да има възможност културната институция да кандидатства за държавно финансиране.

Във връзка с коментираната тема в кв. „Еленово“, относно точка 28. Предложение № 60-00-97/30.03.2022 г. от Кмета на община Благоевград, относно даване на съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за разрешаване изработване Подробен устройствен план (ПУП):
1. Изменение на плана за регулация (ИПР) на УПИ XII-4, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, с предназначение „за обществено обслужване“, с цел образуване на 2 (два) броя нови урегулирани поземлени имота по имотни граници на имоти с идентификатори 04279.626.147, 04279.626.338 и 04279.626.337 по кадастралната карта на Благоевград, както следва: УПИ XVII, отреден за имоти с идентификатори 04279.626.147 и 04279.626.338 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за обществено обслужване“ и УПИ XVIII, отреден за имот с идентификатор 04279.626.337 по кадастралната карта на Благоевград, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, с предназначение „за озеленяване“.
2. План за застрояване (ПЗ) на новообразувани УПИ XVII-626.147,626.338, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград – ново средно свободно застрояване и УПИ XVIII-626.337, кв. 32 по плана на жк „Еленово 1“, Благоевград, при спазване на следната устройствена зона и устройствени показатели: Устройствена зона – „Жк“; Височина на застрояване – до 15.00 м; Максимална стойност на Кинт. – 2.5; Плътност на застрояване – максимум 50 %; Минимална озеленена площ – 40 %.,

Председателят на Общински съвет коментира, че има известно напрежение по темата.
„ Веднага след избирането ми за председател, възникна напрежение във връзка с процедура от предишния кметски екип. Още тогава казах, че това е зелена площ.

През годините хората са създали една облагородена територия и в мои разговори с новоизбрания кмет си говорихме, че трябва да се направи всичко възможно въпросно зелената площ да придобие необходимия статут. Във въпросната зона има частен имот, който се явява като причина – хората да мислят, че има нещо нередно. Запознавайки се с преписката, аз смятам, че има известни основания този проект да бъде разгледан още веднъж. Утре бих подкрепил предложение преписката да се върне в комисия и да се разгледа още веднъж“, каза Радослав Тасков.

Предложенията, включени в дневния ред за предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.

Дневният ред беше одобрен на заседание на Председателския съвет към Общински съвет Благоевград.

Редовното заседание на Общински съвет Благоевград ще се проведе на 29 април 2022 година /петък/ от 09:30 ч. в зала „22-ри Септември” на Община Благоевград.

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

Кирил Петков за проектокабинет на ПП: Съставът ще бъде непроменен

Това, което сме обсъдили до този момент с Изпълнителния съвет на „Продължаваме промяната“ е, че …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.