Етикет: проект

Новите 6 електробуса с нулеви емисии са вече факт и ще превозват пътници на градския транспорт в Благоевград

Община Благоевград реализира проект „Интегриран градски транспорт на град Благоевград”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие съгласно сключен на 10 октомври 2019 г. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.008-0010-C01 между Община Благоевград и Министерството …

Прочети цялата новина »

Близо 12,5 млн. лв. получава ЮЗДП по най-мащабния проект, който изпълнява

Югозападното държавно предприятие е сред най-активните предприятия в България в изразходването на европейски средства и изпълнението на европейски проекти, като в момента изпълнява три проекта с европейско финансиране по програма „Лайф“ и един проект по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ – най-амбициозният и мащабен проект, който предприятието е изработвал. „Подобряване …

Прочети цялата новина »

Община Благоевград спечели дело за финансова корекция по проект, стартирал през 2018 г., в размер на близо 400 хил. лева

Финансова корекция в размер на близо 400 хил. лева, наложена на Община Благоевград от Управляващия орган на ОПОС по проект, стартирал през 2018 г., отмени Върховния административен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Това е втора инстанция на делото, по което съдът се произнася в полза на …

Прочети цялата новина »

Две детски градини и две училища получиха нова техника по проект, спечелен от Община Благоевград

По един преносим компютър, мултифункционално устройство и интерактивна дъска бяха предоставени от Община Благоевград на ДГ №6 „Щастливо детство“, ДГ №11 „Здравец“, II ОУ „Димитър Благоев“ и Благоевградска професионална гимназия „Ичко Бойчев“. Те бяха връчени от директора на дирекция „Социална и жилищна политика“ Емилия Халилова на ръководителите на заведенията. Техниката …

Прочети цялата новина »

Кметът И. Стоянов: Държавата трябва да има ясна стратегия за работа с децата с аутизъм, още преди случая със Сашко от Перник, Община Благоевград подкрепи проект за приобщаването им в училище

Община Благоевград оказва финансова и логистична подкрепа по проект, чиято дейност е насочена към корекция на образователния процес, прилаган при децата, диагностицирани с аутизъм. Той се осъществява от IV ОУ „Димчо Дебелянов, с методическата помощ на Фондация „За утре“ и американската компания Evidence Based Classroom Solutions International. Целта е децата …

Прочети цялата новина »

Община Благоевград с проект за прилагане на интегрирани мерки за приобщаване на ромите

Проект №BGLD-3.002-0015 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите в община Благоевград” ще бъде представен по време на начална пресконференция, която ще се състои на 28.09.2022 г. (сряда) от 11.00 часа в зала „22 септември“ – Благоевград. В рамките на пресконференцията ще бъдат представени заложените по проекта цели, планираните …

Прочети цялата новина »

Депото за твърди битови отпадъци в община Кочериново ще бъде рекултивирано

Община Кочериново проведе начална пресконференция по проект „Рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци, находящо се в землището на с. Бараково, община Кочериново“. По време на събитието бяха представени екипа на проекта, планираните дейности и информация за проекта. Проектът се изпълнява чрез АДБФП с регистрационен номер BG16M1OP002 2.010-0047-C01 …

Прочети цялата новина »

Община Сандански с одобрен проект за изграждане на спортна площадка по мини футбол в двора на II ОУ „Христо Смирненски“ и ПГ „Яне Сандански“

Министерство на образованието и науката одобри внесения проект на община Сандански за изграждане на спортна площадка за минифутбол в дворa на Второ основно училище “Христо Смирненски” и Профилирана Гимназия “Яне Сандански” – град Сандански. В двора на двете училища ще бъде изградена нова открита спортна площадка – футболно игрище, с …

Прочети цялата новина »

Безплатно обучение по бизнес и предприемачество по трансграничен проект

По трансграничен проект обучават желаещи безплатно по бизнес и предприемачество. Търговско-промишлена палата Благоевград е изпълнител по проект „Укрепване на предприемаческата култура и сътрудничеството в допустимия трансграничен регион“, с акроним „STRENGTHEN“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020, договор за субсидия: B6.3a.25/13.04.21. Всеки желаещ може да се регистрира за безплатни …

Прочети цялата новина »

Община Благоевград обучава лица от уязвими групи по проект

Община Благоевград стартира професионално обучение, насочено към лица от уязвими групи. Идеята е да се повишат техните знания, умения и пригодността за заетост. Дейностите се изпълняват като част от интегриран проект „Подкрепа за социално включване“, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП „Наука и образование …

Прочети цялата новина »
error: Текстовете и изображенията в сайта Струма Прес са под закрила на Закона за авторското право и са собственост на Струма Прес ЕООД освен ако не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само с посочване на източника strumapress.com