Общински съвет – Благоевград с извънредна сесия

Председателят на Общински съвет Благоевград Радослав Тасков, свиква извънредно заседание на 15 октомври 2021 година /петък/ от 9:30 часа в зала „22-ри Септември”.

Местният парламент ще заседава по предложение на кмета на община Благоевград Илко Стоянов.

На провелото се днес заседание на Председателски съвет към Общински съвет Благоевград, бе приет дневен ред от две точки.

П О К А Н А

на основание чл. 25, ал. 1 от ЗМСМА свиквам извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 15 октомври 2021 г. /петък/ от 9:30 ч. в зала „22-ри септември” на общината при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Програма за управление на Община Благоевград за периода на мандата от полагане на клетва и встъпване в длъжност 2021-2023 година.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

2. Предложение относно даване съгласие за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ следните самостоятелни части:

1. Подробен устройствен план (ПУП):

– План за регулация (ПР) за образуване на нов УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, отреден за имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград, с предназначение „за интер експо център и конгресен център, музей, парк, спортен център и православен храм“.

– План за застрояване (ПЗ) за УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград – ново средно свободно застрояване и запазване режима на съществуващи сгради.

2. Инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначението на сгради с идентификатори 04279.621.147.6, 04279.621.147.7, 04279.621.147.8 и 04279.621.147.14, находящи се в УПИ I, кв. 184 по плана на Благоевград, имот с идентификатор 04279.621.147 по кадастралната карта на Благоевград.

Докл. – Илко Стоянов – Кмет на Община Благоевград

РАДОСЛАВ ТАСКОВ
Председател на Общински съвет Благоевград

Прочетете и

Проф. Георги Михайлов: Сега е време за реформи, за да може българските граждани да получат това, от което имат нужда – ефективна здравна система

  Няма нито един разумен аргумент срещу една разумна ваксинационна програма   „Ковид е сериозно …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *