Клетва на нов общински съветник и одобрен дълг за парк „Бачиново“ по време на днешната извънредна сесия на ОбС-Благоевград

Общински съвет Благоевград одобри актуализация на бюджета на Община Благоевград

Наталия Христова Бакалова положи клетва като нов общински съветник от листата на местна коалиция “Обединена Социалдемокрация“ /ПП „ОСД“,ПП „ЗНС“/.

Това се случи по време на днешното извънредно заседание на Общински съвет Благоевград. Тя влиза в местния парламент на мястото на Христо Ковачки, който подаде молба за напускане на Общински съвет. Наталия Бакалова е несемейна с един син, който е студент.

Общинските съветници гласуваха единодушно тя да попълни състава на постоянните комисии, в които бе член Христо Ковачки. Това са: Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, Комисия по устройство на територията, комунално- битово обслужване, екология и транспорт и в Комисия по жалби и контрол изпълнението на решенията на обс и мониторинг на обществените и възлагателните поръчки.

Днешното извънредно заседание на местния парламент продължи с дискусия по извънредна точка, касаеща предложение, относно поемане на дългосрочен дълг чрез финансов инструмент от Фонд за устойчиви градове за реализиране на инвестиционно намерение. То бе докладвано от общинския съветник
Исмет Узунов.

След бурни дебати, Общински съвет Благоевград прие предложението с 24 гласа „ЗА“, 12- „Против“ и 0-„Въздържал се“.

Местния парламент даде положителен вот, относно предложенията за Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Благоевград и Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград.

Те бяха докладвани от Красимир Роячки – Председател на КИИНП.

Приета бе извънредната точка, касаеща предложение за приемане на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейност.

Общинските съветници днес дадоха и положителен вот на предложението за Издаване на общинска гаранция в полза на СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД – Благоевград.

На проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет Благоевград бяха гласувани и постановени 10 решения.

След изчерпване на дневния ред, заместник-председателят Георги Корчев, който председателстваше днес, закри извънредното заседание.

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

Областният управител Николай Шушков: „Областна администрация – Благоевград е готова за изборите“

Информация за изпълнението на задълженията на Областна администрация – Благоевград по организационно-техническата подготовка на изборите, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.