Горещи новини

Регионалното депо – Благоевград вече има нови и модерни инсталации

Днес в м. Текето, землището на с. Бучино, Община Благоевград, се проведе официална церемония за откриване на обект по проект „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура /инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци/ за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Благоевград, включващ общини Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево“, Административен договор № BG16M1OP002-2.002-0017-С05/23.04.2018 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

Вр.ИД Кмет на Община Благоевград – г-н Ясен Попвасилев (домакин на събитието), Кметът на Община Симитли – г-н Апостол Апостолов, Зам.-кметът на Община Бобошево – г-н Георги Величков и г-жа Аглика Георгиева – представител на ДЗЗД „Балканика Грийн Саут Уест проджект“ прерязаха символично лентата на изградената допълнителна инфраструктура на регионалното депо, която ще обслужва общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево.

На официалната церемония присъстваха още г-н Стоян Христов – заместник областен управител на област Благоевград, г-н Радослав Тасков – председател на Общински съвет Благоевград, инж. Венелин Трошанов – заместник-кмет по строителството при Община Благоевград, г-жа Пролет Трифонова – заместник-кмет по култура и хуманитарни дейности при Община Благоевград, г-н Ангел Георгиев – Директор на РИОСВ-Благоевград, г-жа Аглика Георгиева – представител на фирмата изпълнител, инж. Венцислав Атанасов – управител на „Благоевград Инвест 2016“ ЕООД, екипът по управление на проекта, общински съветници, общински служители, медии и граждани.

Компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци и инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с модул за събиране на органичната фракция са изцяло иновативни по отношение на реализирания подход за имплементиране и съчетаване на вече познати технологии, които в тази комбинация са изцяло нова концепция при изпълнението на този тип проекти.

Новооткритата инфраструктура е разположена в сграда на три нива, като в нея за първи път се прилагат три иновации. Първата иновация е компостиращият модул на кота -12м, втората е модулът за балиране с пренос на отпадъците между различните нива на инсталациите и третата са контейнерите за стабилизиране на органична фракция, които са специална разработка за този проект.
Компостиращата инсталация е с капацитет 2 516 т/годишно, а инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци е с капацитет 24 117 т/годишно. Очакваният резултат от изпълнение на мерките по проекта е намаляване количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесени битови отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Реализираните дейности по проекта ще допринесат за обработване и третиране на отпадъците, генерирани на територията на петте общини, по безопасен за околната среда начин и ще спомогнат за постигането на националните цели, заложени в българското законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.

В рамките на проекта са закупени и оборудване, съоръжения, обзавеждане, техника и машини, необходими за разделното събиране и транспортиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци.
Обща стойност на проекта: 11 945 990.08 лева, от които
Финансиране от ЕС (ЕФРР): 7 635 433.52 лева
Финансиране от държавния бюджет на Р България – 1 347 429.44 лева
Собствен принос на Бенефициента – 1 000 314.37 лева
Възстановим ДДС – 1 962 812.75 лева

За още актуални новини - харесайте страницата ни във Фейсбук ТУК.

Прочетете и

ВиК Благоевград с трайно разрешение на проблемите с водата в селата от общината

На работна среща между кмета на община Благоевград Методи Байкушев и инженери от Общината и …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Текстовете и изображенията в сайта Струма Прес са под закрила на Закона за авторското право и са собственост на Струма Прес ЕООД освен ако не е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само с посочване на източника strumapress.com